Prehľad trhu - prehľad ceny tovaru na jednotlivé mesiace

Mesiac Dopyt Ponuka Ref. cena Akcie
SPOT Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
10-2019 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
11-2019 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
12-2019 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
01-2020 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
02-2020 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
03-2020 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
04-2020 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
05-2020 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
06-2020 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
07-2020 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
08-2020 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
09-2020 Čítam údaje Čítam údaje Čítam údaje Prehľad Nový pokyn
Kontakt
Tel: +421 907 723 428
Email: sekretariat@kbb.sk

Rožňavská 7
821 02 Bratislava
© 1992-2015 Komoditná burza Bratislava, a. s.
KBB je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka číslo: 4727/B
IČO: 31337406, IČ DPH: SK2020324966